صحبت های جنجالی و تند حمید گودرزی درمورد سینمای ایران در برنامه دورهمی

128

یه مشت آدم چرک و کثیف با زیرپیرهنی میان تو سینما سینما نیاز به قهرمان دارد. حمید گودرزی از همسر طلاق گرفته اش در دورهمی گفت. حمید گودرزی: از مرگ خیلی میترسم

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 31.8 هزار دنبال کننده