کرانچ با دمبل روی میز نزولی

877

در این فیلم آموزشی روش انجام تکنیک کرانچ با دمبل روی میز شیب دار آموزش داده شده است. برنا اسپرت مرجع تخصصی آموزش حرکات اصلاحی. www.bornasport.com