پیانو دیجیتال P45 یاماها

260

پیانو دیجیتال P45 یاماها ساز دیجیتالی با پردازنده صدا قدرتمند می باشد که پریست های بسیار زیادی را هم برای نوازندگان موسیقی به ارمغان می آورد.

سازكده
سازكده 16 دنبال کننده