کلیپ هفته تغذیه با شیر مادر قسمت دوم

201
کلیپ تغذیه با شیر مادر و مصاحبه با دکتر طیبه مهروری، متخصص اطفال. کاری از معاونت بهداشت و درمان دانشکده علوم پزشکی گراش
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
%94
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 3 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
pixel