جنگی که به داخل خانه ها کشیده شده است!

108

تحلیل آیت الله حسینی قزوینی (دام عزه) از بیان شدن شبهات وهابیت از دهان برخی افراد ناآگاه... مباحث امامت و ولایت را جدی بگیریم و از کنارشان به سادگی رد نشویم!