علی اکبر سنچولی فر

344

ما یک مزرعه پرورش شترمرغ رو احداث کردیم که گنجایش 200 عدد شترمرغ رو داره و ما میتوانیم بعد از یک سال سرمایه رو بازگردانیم در حال حاضر برای تهیه این 200 عدد شترمرغ ما به سرمایه 350 میلیون تومانی نیاز داریم.

میدون
میدون 376 دنبال کننده