ترتیب نمایش

8511447

1 ماه پیش
پیام‌فقط‌بدهههههه

u_8325911

1 ماه پیش
داداش نمی خواد بنویسی تو شمارمو داری دیگه اسمس بدهههههههههههههههههه شمارتو ازونجا میبینم فقط اسمس بدههههههههههه
امیرحسین داداش میخوای بهت زنگ بزنم با شماره خودت که دادی؟

u_8325911

1 ماه پیش
خودت بابات ناراحت میشه شماره گوشی خودت چرا نمیدیییییییییییییییییی من شمارمو بهت دادم حالا تو بدههههههههههههه
امیرحسین نه شماره خودمو بدم ممکنه بقیه هم بفهمن و دم دقیقه بهم زنگ بزنن بگو باهام چیکار داری بهت میدم از کجا معلوم دزدی کلاهبرداری چیزی نباشی

u_8325911

1 ماه پیش
امیر حسین 2 ساعت شد شمارتو ندادییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بدهههههههههههههههههه دیگههههههههههههههه
امیرحسین چرا؟

8511447

1 ماه پیش
امیر‌حسین‌شمارتو‌بدهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
امیرحسین برای چی میخوای؟

u_8325911

1 ماه پیش
امیرحسین شمارتو میدی منم شمارمو بهت میدم
امیرحسین تو بده بعدم برای چی میخوای من فقط ماله گوشی بابامو میتونم بدم مال خودمو نمیدم تو گوشی بابام هم میتونیم صحبت کنیم

8511447

1 ماه پیش
داداش‌منزورت‌اینکه‌من‌اصلا‌سوال‌نپرسم
امیرحسین اولن اینکه منظور و نه منزور بعدم میخوای سوال کنی هی اخر نگو(جواب بدهههههه)

8511447

1 ماه پیش
داداش‌سوال‌پرسیدم
امیرحسین خیلی خب برای چی میپرسی؟

u_8325911

1 ماه پیش
امیرحسین فوتبال وین رونی قویتر یا رونالدو جواب بدهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
امیرحسین من چرا باید به تو جواب بدم تو مریضی چیزی زدی؟ چته؟رونالدو

u_8325911

1 ماه پیش
داداش من مثل اونم چند وقت یه ویدیو گرفتم قیچی برگردون کریسانو رونالدو ازمن شویق جواب بدهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه این سوال ها اخرییییییییییییی
امیرحسین خب الان چیکار کنم ماجرای قیچیبرگردون رونالدو به یووه رو دارم اره
نمایش بیشتر دیدگاه ها
pixel