7 فاجعه مرگبار در تاریخ ایالات متحده آمریکا

190
در تاریخ ایالات متحده آمریکا حوادث طبیعی خانمان سوز و مرگبار زیادی رخ داده است که در ویدئوی زیر 7 فاجعه مرگبار به نمایش گذاشته شده است. ... جهت تماشای ویدئوهای بیشتر به وبسایت USFacts به آدرس www.usfacts.ir مراجعه کنید.
pixel