داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

همردیفی مولکولی با drug bank

157
آموزش نحوه همردیفی مولکولی و یافتن مولکول های کاندید دارو با سرور drug bank، گام اول در در طراحی دارو آموزش های بیشتر داکینگ مولکولی، دینامیک مولکولی، طراجی واکسن، طراحی پرایمر،یادگیری ماشین، داده کاوی زیستی درwww.zistfile.ir
pixel