5 دقیقه فیزیک با گلزاری- محاسبه گرما

47

در این 5 دقیقه فیزیک ، مسئله ای در موضوع تبدیل انرژی جنبشی به گرما حل می شود. فیزیک پایه دهم رشته های ریاضی و تجربی فصل 4. مدرس محمد گلزاری. www.physicsiran.ir و www.poopakedu.ir

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…