مدافعان حرم دقیقا چقدر پول می گیرن؟؟!!

3,795

دلخوری های همسر شهید مدافع حرم شهید محمد حسین مرادی از صحبت های مطرح شده در جامعه در رابطه با اینکه خانواده شهدا در قبال شهید شدن عزیزانشان چقدر پول می گیرن؟