آسیب‌شناسی اجتماعی: جلسه چهاردهم (رویکردهای مداخله‌محور در حل مسائل اجتماعی)

175
در این جلسه که جلسه چهاردهم از پانزده جلسه آموزشی درس «آسیب‌شناسی اجتماعی» است، موضوع رویکردهای مداخله‌محور در حل مسائل اجتماعی با مباحثی همچون مدل‌های مختلف مداخله اجتماعی، مداخله اجتماعی به روش نقشه‌نگاری، مداخله اجتماعی به روش ACT، مداخله اجتماعی به روش PATH، روش مداخله كوتاه‌مدت راه‌حل‌محور و رویکرد مداخلة اجتماع‌محور تدریس شده است. لطفاً نظرات و پرسش‌های خود را مطرح کرده و فیلم را برای دوستان‌تان ارسال کنید. pue.ir
pixel