نمایشگاه توانمندی های روستایی شهرستان اردکان

137

به مناسبت روز روستا برگزار گردید ، حضور پرشور روستاییان بخش عقدا در نمایشگاه توانمندی های روستایی شهرستان اردکان - واقع در روستای ترک آباد

filimo
سرخ پوست
%95
سال ۱۳۴۶، یک زندان قدیمی در تهران به دلیل مجاورت با فرودگاهِ در حال توسعهٔ شهر در حال تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان، به همراه مأمورانش در حال انتقال زندانیان به زندان جدید هستند و قرار است خود سرگرد به همراه افرادش تا عصر از زندان بروند. سرهنگ مدبر که مافوق جاهد است به نزد او در زندان می رود و می گوید که جاهد ترفیع گرفته و قرار است جانشین خود او شود.