گزارشی از کارآفرین برتر کشور در حوزه ترجمه

109

کارآفرینی جوان 33 ساله تبریزی با جذب بیش از 350 تحصیلکرده از سراسر کشور بصورت حضوری و دورکاری با طراحی سایت ترجمه آنلاین