سخنرانی ویلیام انگدال در مورد تراریخته(تغییر ژنتیک)

698

استکهلم 9 آوریل 2014 - موجودات اصلاح شده ژنتیکی ؛ مونسانتو؛ سیاست های بین المللی در ثبت گیاهان و حیوانات؛ حکومت مرکزی کنترل تولید مواد غذایی؛ کنترل نرخ تولد انسان و برنامه های کاهش جمعیت. ویلیام انگدال نویسنده کتاب "بذرهای نابودی" (متولد 9 اوت 1944) روزنامه نگار آزاد آمریکایی آلمانی ، مورخ و محقق اقتصادی است. پس از کسب مدرک در رشته مهندسی و فقه از دانشگاه پرینستون...