تحلیل درخواستی نماد فملی. 12 بهمن 1397.

232
تحلیل درخواستی نماد فملی. 12 بهمن 1397. آکادمی بورس درفک. تمامی تحلیلها صرفا جنبه آموزشی داشته و به هیچ عنوان سیگنال خرید و فروش نمیباشد.
pixel