سرمایه دارترین روستایی ایران

942

در روستای بوانات عباس برزگر کاری کرده که تبدیل به سرمایه دارترین روستایی ایران شود. بعد از دیدن داستان عباس برزگر، باقی مطالب کارنکن را هم از دست ندهید.

امین آرامش
امین آرامش 11 دنبال کننده