شیوه صحیح استفاده از مسواک | دندانپزشکی سیمادنت

640

آیا میدانید پوسیدگی دندان در اکثر موارد به دلیل عدم استفاده صحیح از مسواک و نخ دندان رخ می دهد؟ شیوه صحیح استفاده از مسواک چگونه است؟ دکتر هاوش غارتی - متخصص لثه و کاشت دندان کلینیک دندانپزشکی سیمادنت www.simadent.com