گریه های یک قاضی بدلیل مشکلات حقوقی خریداران سرقفلی

423

مستند «بوتیک ۱۴» درباره مشکلات افرادی است که سرقفلی مغازه ها را در ایران خریداری می کنند. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4XH