ویژه برنامه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد کاری از رادیو دارالفنون

164
گویندگان: داود رمضانی، بهاره بابالو، ثمین افشاری، مهسان موسوی، الناز آقا زاده، و مصطفی میرزایی، تهیه کننده و تدوین: داود رمضانی کاری از مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون ،گروه رادیو دارالفنون تیرماه 1398
دارالفنون 114 دنبال کننده
pixel