فوتیج ویدئویی هواپیما مسافربری

93
فوتیج ویدئویی هواپیما مسافربری ، ویدئویی از حرکت رو به جلو هواپیما مسافربری روی باند است.اطراف این باند چمن های سبز رنگ وجود دارد.دوربین از قسمت جلو هواپیما فیلم برداری کرده است.https://zaringfx.ir/?p=4925
زرین گرافیک 248 دنبال کننده
pixel