فوتیج شهر شیراز

101
فوتیج شهر شیراز ، نام فیلم فوق است که در آن دوربین ثابت بوده و از عبور و مرور ماشین ها و مردم در ورودی شیراز در طول روز فیلم برداری می کند.این فوتیج زمانی دیدنی تر می شود که وزش باد پرچم بزرگ ایران را نوازش می دهد. zaringfx.ir مراجعه نمایید.
زرین گرافیک 247 دنبال کننده
pixel