پنج تن آل عبا تا قیامت برای عزادار امام حسین علیه السلام دعا می کنند

1,394
پیغمبر خدا صلوات الله علیه، فاطمه زهرا، حضرت امیر، امام حسن، امام حسین مقیدند به کسانی که عزاداری و گریه بر امام حسین می کنند دعا کنند...
pixel