نحوه صحیح چسب زدن بینی بعد از عمل

3,605
اشتباه زدن چسب بینی، شل زدن یا سفت زدن چسب بینی می تواند برای بینی شما عوارضی در پی داشته باشد. زدن چسب بینی کار دشواری نیست. اما به دلیل عدم آموزش کافی ممکن است نگران چسب زدن اشتباه به بینی خود باشید. اما آیا اشتباه چسب زدن بینی تاثیر دارد؟ عوارض زیاد چسب زدن بینی چیست؟ در این مطلب درباره عوارض اشتباه زدن چسب بینی صحبت می کنیم. با ما همراه باشید. https://medvika.com/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C/
pixel