فیلم مستند دولت نظارت - ادوارد اسنودن 2016

1,176

گوشی دوست داشتنی ما، منبع اطلاعات دیگران! متا دیتایی که هر کدام از ما به جای می گذاریم، منبع ارزشمندی برای تجسس است. ادوارد اسنودن به شما می گوید که گوشی شما چگونه ابزار جاسوسی سازمانهای اطلاعاتی است. این فیلم واقعا ارزش دیدن دارد.

libaniran
libaniran 40 دنبال کننده