مسابقات بزرگ کشوری کیوکوشین (شهریور)

516

شیهان داوود عارفی در کیوکوشین تزوکا برگزار میکند. _چهاردهمین دوره مسابقات بزرگ قهرمانی کشور _انتخابی تیم ملی _7 و 8 شهریور ماه 98 _ثبت نام و اطلاع رسانی از طریق اولین سامانه هدفمند بین المللی آموزش و ورزش در ایران

کرگدن - فصل 1 قسمت 7
%87
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 49 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 7
pixel