داغترین‌ها: #فاطمیه

مرگ بر جنگ

99
مرگ بر مرز. مرزهای جغرافیایی که انسانها رو از هم جدا کرد. برتری طلبی ایجاد کرد. داد زد که شما جدایید از کشور دیگه. از هم. دشمنین باهم. باید یکی بمیره تا یکی قدرت بگیره. مرگ بر جنگ. مرگ بر ذهنِ جنگ طلب. که در موارد کوچیک باعث تهمت زنی و تفرقه و نفاق و حسادته و در موقعیت بالا و قدرت ِ شخص، ذهن میشه همون پچ پچ گویی که شهوت قدرت طلبی رو در شخص به وجود میاره و سیری ناپذیره.
1 سال پیش
# جنگ
# کرد
# ترک
تیونر 3 دنبال کننده
pixel