منو از سخنرانی نمازجمعه کنار زدن چون گفتم:چطور جلوی قاچاق رو نمیتونین بگیرین؟!

858

رحیم پور ازغدی: منو از سخنرانی نماز جمعه کنار زدن چون گفتم: چطور عبدالمالک ریگی رو تو آسمون میگیرین ؛اما جلوی قاچاق رو نمیتونین بگیرین؟!