سامان موسوی - مشاور و مجری پروژه های فناوری اطلاعات و مدیریت دانش

129
سامان موسوی 1.مدرس دانشگاه 2.مشاور و مجری پروژه های فناوری اطلاعات و مدیریت دانش 3.مشاور و مجری دوره های آموزشی و همایش ها 4.مشاور و مجری برندینگ، دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات
pixel