بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی – اسماعیل لله گانی

14

در حاشیه بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی ، اسماعیل لله گانی - مدیر عامل بانک صادرات  استفاده از ابزارهای بانکداری اسلامی را برای تامین سرمایه بخش تولید توصیه کرد و گفت: حمایت از تولید باید در صدر تصمیم گیری ها باشد.

۲ ماه پیش
#