مقدمه ای بر شبکه های عصبی کانولوشنال -علیرضا اخوان پور- بخش اول

1,319

معرفی و آشنایی با رویکرد آموزش کرنل یا فیلترهای کانولوشنال به جای طراحی فیلتر/ مروری بر کانولوشن Same و Valid/ مشکلات کانولوشن valid در طراحی شبکه های کانولوشنالی و فرمول اندازه خروجی پس از کانولوشن/ فرمول محاسبه مقدار padding برای کانولوشن same/ معرفی strided convolution/ کانولوشن روی کانال های تصویر (کانولوشن سه بعدی)/ چند فیلتر در کانولوشن و خروجی چند کاناله/ محاسبه تعداد پارامترها در هر لایه کانولوشن/ معرفی واحدهای pooling و ادغام بیشینه/ بررسی چندین معماری معروف کانولوشنالی/ انتقال یادگیری (Transfer