بازی فینال ثریا آقایی در مسابقات پاکستان 2019

1,402
ثریا آقایی دربازی فینال مسابقات اینترنشنال سریزپاکستان درشهراسلام آباد درتاریخ 98/8/9مقابل حریفی ازکشورمیزبان قرارگرفت.در زمان انجام این بازی ثریاآقایی دارای رنکینگ130وحریف اوماهورشهزاد دارای رنکینگ 210بود.بازیکنانی ازکشورهای پاکستان،نپال،مالدیو و عراق دراین مسابقات حضورداشتندوآقایی که برای سهمیه المپیک2020 توکیوتلاش می کند،این فرصت را مغتنم شمرده،با شرکت در این مسابقات سعی درکسب جایگاه بهتری دررنکینگ داشت.با توجه به تنش موجوددر بازی شاید حضور یک مربی درکنارآقایی به تقویت قوای ذهنی او بیشتر کمک می کرد!
pixel