نماهنگ-تقدیم به همه ایثارگران تیپ63 خاتم(ص)

104

هیئت محبان حضرت فاطمه زهرا(س)-پیشکسوتان گروه توپخانه 63 خاتم(ص)