آیت الله دستغیب - شب ششم محرم ۱۳۹۷

135

شب ششم محرم ۱۳۹۷ - ۱۴۴۰ - شنبه 97/06/2۴ - مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستغیب مسجدقبا (آتشیها)