صفحه 220 سوار کردن موتور روی خودرو

479
در این ویدئو نحوه ی سوار کردن موتور بر روی خودرو آموزش داده می شود. این ویدئو در صفحه 220 کتاب سرویس و نگهداری خودرو پایه دهم رشته مکانیک خودرو جهت آموزش استفاده می شود.------------- جهت دیدن آموزش های بیشتر به سایت ما به آدرس www.ftest.ir مراجعه فرمایید.
اباذر 757 دنبال کننده
pixel