بهائیت چطور به وجود آمد؟ آیا بهائیان جاسوس اسرائیلند؟

1,194
1,194 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سخنرانی رائفی پور درباره نحوه شکل گیری بهائیان و ارائه اسنادی از ساواک درباره آنها