اعجاز علمی قران کریم ( _ زنبور ماده-) حتما ببینید و به قدرت خالق خود پی ببرید

350

به نام خالق سبز بهاران خداوند طراوت , جویباران اعجاز علمی قران کریم ( _ زنبور ماده-) حتما ببینید و به قدرت خالق خود پی ببرید خیلی خیلی زیباست سبحان الله (انگلیسی گفتاری و زیرنویس فارسی) ببینید و شر کنید لطفا