معرفی دوربین جدید Q3518-LVE

300
دوربین دام بیرونی مناسب برای فرودگاه ها با امکانات بی نظیر . برای مشاهده دوربین ها و مشخصات آنها به زبان فارسی می توانید به آدرس زیر مراجعه فرمائید https://tinyurl.com/vcpshop
pixel