پروژه 1- شاقولسازی ساختمان 7 طبقه با نشست 400 میلیمتر

1,289
باید به این موضوع توجه داشت که تنها راه دقیق و اصولی برای اصلاح نشست یک ساختمان این است که وضعیت آن به حالت قبل از نشست برگردانده شود. برگرداندن یک ساختمان به حالت قبل از نشست فقط و فقط با روش جکزنی در زیر فونداسیون امکان پذیر است. این کلیپ مربوط به شاقول سازی ساختمان 7 طبقه با نشست نامتقارن 400 میلیمتر می باشد. آدرس سایت شرکت بتن پیکر آرین:www.betonpeykar.com

چهارراه آموزش

9 ماه پیش
سلام دوستان سری هم به کانال من بزنید. پشیمون نمی شید دنبال =دنبال
pixel