خشکشویی یعنی واش لین - خشکشویی آنلاین واش لین

824
فکر کنین الان شنبه صبحه و از خواب پاشدین و میخواین آماده بشین برین سر کار. یهو متوجه میشین لباس تمیزی ندارین که بپوشین. چون آخر هفته بوده و شما هم خونه نبودین که لباساتونو بشورین یا ببرین خشکشویی. شاید یه جلسه ی مهم هم داشته باشیدو نمیخواید که دیر برسید. مسلماً ناراحت میشیدو نمیدونید باید چی کار کنید. همه این مشکلات با خشکشویی آنلاین واش لین حل میشه www.washlin.com ربات تلگرام: washlinbot@
pixel