نحوه حذف پیام ناخواسته در تلگرام telemele@

729
شما میتونید برای دریافت فایل های آموزشی و فایل های مورد نیاز به کانال تلگرام ما telemele@
جهان با من برقص
%87
کارگردان: سروش صحت مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
جهان با من برقص
pixel