روز جهانی دوستی

1,190
روز ۸ مرداد از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی دوستی نام گذاری شده است.
فرادید 2.4 هزار دنبال کننده
pixel