Persian sweets and pastry - شیرینی های سنتی کشور لوله ای بیرجند

161
Persian sweets and pastry – مستند «ثَمرِقند» درباره شیرینی مستند «ثَمرِقند» درباره شیرینی های محلی و سنتی کشور است. در هر قسمت جاذبه های گردشگری، تاریخی و طبیعی هر استان و شهر معرفی و مخاطبان با جغرافیای آنها آشنا می شوند. این قسمت : لوله ای بیرجند
دیدیش؟ 3.8 هزار دنبال کننده
pixel