برنامه منشور - قسمت 12 - تاریخ پخش: 970416

148

موضوع برنامه: افسردگی ایرانیان مهاجر، کارشناسان: سیروس عباسیان(روانشناس)-رضا حسینی(روانشناس)-مریم عسگری(مهندس بافت)، تاریخ پخش: 97/04/16، برنامه منشور، تهیه و تولید اداره تولیدات خارج از کشور شبکه جهانی جام جم - لندن، تهیه کننده: هژبر افشار، زمان پخش: شنبه ها ساعت 21:15 به وقت تهران و بازپخش آن یکشنبه ها ساعت 05:20 دقیقه بامداد و 13:10 دقیقه، کد ویدیو:5535