قصه گویی زیبای الینا خانم، کودک کاشت حلزون تبسم

862
862 بازدید
اشتراک گذاری
الینا خانم دختر باهوش تبسم با رسیدن به وضوح بالا در گفتار محاوره، آماده ترخیص از مرکز تبسم و ورود به جمع هم سالان شنوای خود در مدرسه شده است.
pixel