افتتاح شرکت تعاونی تولید فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان

65
افتتاح شرکت تعاونی تولید فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان با حضور استاندار یزد و هييت همراه توسط دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
pixel