آنونس حضور مهندس بهرام مواسات دربرنامه "روز آمد"

237
حضور مهندس بهرام مواسات مدیر عامل گروه صنعتی مکرر در برنامه تلویزیونی "روزآمد" شبکه پنج سیما پنج شنبه هشتم بهمن ماه 1394 ساعت 10 صبح
pixel