اولین همایش مجازی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی...

783
اولین همایش مجازی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - روز اول روشهای تشخیص آزمایشگاهی عفونت با SARS-COV: مسئول پنل: دکتر بوترابی، سخنرانان: دکتر بهزاد خوانساری نژاد، دکتر مهدی شعبانی، دکتر مهدی بوترابی
samaevents 470 دنبال کننده
pixel