دیانا و روما :: دیانا و فروشگاه بستنی - داستانی درباره دوقلوها

1,613
دیانا در فروشگاه خود بستنی می فروشد! روما و پدر خریدار هستند. اما ناگهان دختر دیگری که شبیه دیانا است شروع به فروش غذاهای خوشمزه می کند. دیانا ناراحت است ، بستنی اش دیگر فروش نمی رود ... با کانال ویدئوگرام همراه باشید.
ویدئوگرام 15.5 هزار دنبال کننده
pixel