سرپرست فرمانداری چابهار: سه تن شهید و چند نفر زخمی شده‌اند؛#BroozVideo

67

سرپرست فرمانداری چابهار: سه تن شهید و چند نفر زخمی شده‌اند؛ مجروحان از کاسبان و عابران بوده‌اند. #بروزویدیو #سایتک #SiteTak